Zwrot podatku a spłacony komornik — czy da się odzyskać pieniądze?

Aktualizacja: 2019-09-26
Data publikacji: 2018-06-27
Autor: Redakcja
Ocena: 4.9
(ilość ocen: 29)

Jeśli liczysz na zwrot podatku z urzędu skarbowego, jednak Twój majątek jest przedmiotem egzekucji komorniczej, możesz się zdziwić. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem komornik ma bowiem prawo przejąć pieniądze i przeznaczyć je na poczet spłaty długu. Co jednak w sytuacji, kiedy komornik „przechwyci” nadpłatę pomimo całkowitej spłaty długu? Czy w takich okolicznościach odzyskanie pieniędzy jest możliwe?

Aby pozyskać pieniądze na spłatę zadłużenia, komornik ma prawo zająć wynagrodzenie dłużnika, środki zgromadzone na jego rachunkach bankowych oraz należące do niego ruchomości i nieruchomości. W celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela może również przejąć od urzędu skarbowego pieniądze z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

Aby tego dokonać, musi wystosować do fiskusa pismo o zajęciu przysługującej dłużnikowi wierzytelności. W momencie otrzymania takiego dokumentu urząd nie może już przesłać nadpłaty podatku na rachunek bankowy dłużnika, ale powinien przekazać ją na konto komornika lub na specjalny rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Zajęcie zwrotu lub nadpłaty podatku jest możliwe jedynie w sytuacji, w której:

 • podatnik nie posiada zaległości podatkowych,
 • wysokość nadpłaty w pełni pokrywa zobowiązania podatkowe podatnika.

W praktyce oznacza to, że komornik może zająć nadpłatę podatku wyłącznie wtedy, gdy dłużnik nie posiada zaległości podatkowych względem fiskusa lub gdy pieniędzy „i tak wystarczy” na ich spłatę. Jeśli okaże się, że po zaspokojeniu roszczeń podatkowych, wciąż pozostanie nadwyżka, powędruje ona na konto komornika.

Także przyszłe wierzytelności

Jak wynika z obowiązujących od 8 września 2016 roku zmian w prawie, złożenie wniosku przez o zajęcie zwrotu podatku jest skuteczne przez rok, a skuteczność ta dotyczy także wierzytelności przyszłych. Takie zapisy niosą więc za sobą ryzyko zajęcia zwrotu podatku, pomimo uprzedniej spłaty zadłużenia. Co, jeśli taka sytuacja rzeczywiście nastąpi? Czy dłużnik będzie miał prawo odzyskać swoje pieniądze? W jaki sposób może tego dokonać?

Spłaciłam dług. Komornik zajął nadpłatę podatku. Co zrobić?

Kilkanaście miesięcy temu pani Anna straciła pracę. W akcie desperacji, chcąc związać koniec z końcem, zaciągnęła kilka pożyczek pozabankowych. Choć kobieta miała nadzieję, że znajdzie nowe zajęcie stosunkowo szybko, kolejne rozmowy kwalifikacyjne kończyły się fiaskiem. Kiedy kilka miesięcy później pani Anna dostała pismo o komorniczym zajęciu rachunku bankowego, była zrozpaczona.

Aby uniknąć potężnej dawki stresu, wynikającej z egzekucji z pomocą rodziny zgromadziła całą potrzebną do spłaty kwotę i przelała pieniądze na konto komornika. Jakież było jej zdziwienie, kiedy dowiedziała się, że zwrot podatku z urzędu skarbowego, na który tak bardzo czekała stał się przedmiotem zajęcia. Czy komornik miał prawo tego dokonać?

Jako, że dług został w całości spłacony, komornik nie miał prawa dokonać zajęcia nadpłaty podatku. Na szczęście, odzyskanie pieniędzy jest w tym przypadku jak najbardziej możliwe.

Jak odzyskać zajęte przez komornika środki?

Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na odzyskanie zajętych przez komornika środków, powinno być złożenie skargi na jego czynności. Przepisy regulujące instytucję skargi na czynności komornika zostały unormowane w art. 767 i Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi, złożenie skargi jest możliwe nie tylko w odniesieniu do nieetycznych czynności komornika, ale również w odniesieniu do zaniechania przez komornika czynności, do których, zdaniem dłużnika, był zobowiązany. Jeśli o fakcie spłaty długu i co za tym idzie anulowaniu zajęcia, komornik nie poinformował urzędu skarbowego, można uznać to za zaniechanie.

Jak złożyć skargę na czynności komornika?

Jeszcze jakiś czas temu, dłużnicy składali skargi na czynności komornika w sądzie. Obecnie taki dokument należy złożyć bezpośrednio w kancelarii komorniczej. Uwaga: na wniesienie skargi będziesz miał jedynie 7 dni od momentu:

 • dokonania danej czynności przez komornika. Jeśli powziąłeś informację o dokonanej czynności;
 • zawiadomienia osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone lub zagrożone;
 • w którym strona dowiedziała się o danej czynności;
 • w którym czynność powinna być dokonana — w przypadku zaniechania dokonania czynności przez komornika.

Jeśli dowiedziałeś się, że Twoja nadpłata podatku, została bezprawnie przejęta przez komornika, jak najszybciej zacznij działać.

Jakie elementy powinna zawierać skarga na czynności komornika?

Pismo ze skargą na czynności komornika możesz napisać samodzielnie. Ważne, aby dokument zawierał następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego składasz skargę,
 • oznaczenie stron postępowania wraz ze wskazaniem adresów,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • wskazanie sygnatury akt komorniczych,
 • określenie zaskarżanej czynność lub zaniechania dokonania czynności,
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem,
 • podpis osoby wnoszącą skargę.

Nie zapomnij także wskazać w dokumencie, o co wnosisz. Może być to:

 • uchylenie zaskarżonej, danej czynności;
 • zmianę zaskarżonej czynności;
 • żądanie dokonania czynności (w przypadku zaniechania).

Skutki złożenia skargi

Jeśli komornik nie będzie miał wątpliwości, że zajął nadpłatę podatku bezprawnie, z pewnością bardzo szybko przeleje całą kwotę na Twoje konto bankowe. Może się również zdarzyć, że odeśle pieniądze na konto urzędu skarbowego, który prześle je na Twój rachunek.

Czy urząd ma prawo poinformować podatnika o zajęciu komorniczym nadpłaty podatku?

Wiele osób zastanawia się, czy urząd powinien poinformować ich o zajęciu komorniczym. Zgodnie z obowiązującym prawem, fiskus nie ma takiego obowiązku. O zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaconego podatku, powinien poinformować podatnika komornik.

Zanim komornik przechwyci pieniądze

Jeśli Twój majątek stał się przedmiotem, zajęcia komorniczego, jednak udało Ci się spłacić całe zadłużenie, koniecznie poinformuj o tym fakcie wierzyciela i komornika. Aby uniknąć kolejnych konsekwencji zajęcia, wyślij też do nich wezwanie do zwolnienia zwrotu spod zajęcia oraz umorzenia postępowania. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko przejęcia nadpłaty podatku, wyeliminujesz dodatkowy stres i zaoszczędzisz sporo czasu.

Więcej artykułów z tej kategorii

Komentarze

Dodaj komentarz do artykułu:

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Sponsorujemy

Robert Chmiel Logo Oficjalny partner Loan Magazine Awards 2016 Kongres Sektora Pożyczkowego Logo

Nasze wyróżnienia

Laur konsumenta 2016 Chwilowo.pl stosuje się do Zasad Dobrych Praktyk KPF

Nasi partnerzy

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych logo Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce logo